ภาษาไทยพื้นฐานม.4
ผู้สอน

นาง ศิริลักษณ์ สายเชื้อ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยพื้นฐานม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7341

สถานศึกษา
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะและธรรมชาติของภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.