homeภาษาไทยพื้นฐานม.4
person
ภาษาไทยพื้นฐานม.4

ผู้สอน
นาง ศิริลักษณ์ สายเชื้อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐานม.4

Class ID
7341

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ลักษณะและธรรมชาติของภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)