ม. 1/8
ผู้สอน

นาง มยุรี แย้มจันทร์ฉาย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม. 1/8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7342

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม. 1/8  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.