ม. 1/8

ผู้สอน
นาง มยุรี แย้มจันทร์ฉาย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม. 1/8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7342

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม. 1/8  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)