homeคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
person
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ผู้สอน
นาย อภินันท์ อินลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7343

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนในหน่วยการเรียนเรื่อง "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" นะครับ

  "ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ได้ทำนายว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่องกันระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก คำทำนายนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นจริงจากการทดลองของเฮิรตซ์ นอกจากนี้เฮิรตซ์ยังทำการทดลองได้ว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเร็วเท่ากับความเร็วแสง"


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)