homeคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
personperson_add
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ผู้สอน
นาย อภินันท์ อินลี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7343

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนในหน่วยการเรียนเรื่อง "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" นะครับ

  "ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ได้ทำนายว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่องกันระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก คำทำนายนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นจริงจากการทดลองของเฮิรตซ์ นอกจากนี้เฮิรตซ์ยังทำการทดลองได้ว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเร็วเท่ากับความเร็วแสง"


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)