เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนในหน่วยการเรียนเรื่อง "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" นะครับ

  "ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ได้ทำนายว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่องกันระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก คำทำนายนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นจริงจากการทดลองของเฮิรตซ์ นอกจากนี้เฮิรตซ์ยังทำการทดลองได้ว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเร็วเท่ากับความเร็วแสง"