homeภาษาไทยพื้นฐานม.5
personperson_add
ภาษาไทยพื้นฐานม.5

ผู้สอน
นาง วนิดา ชูคำสัตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยพื้นฐานม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7345

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน


ลักษณะของคำในภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)