homeภาษาไทยพื้นฐานม.5
person
ภาษาไทยพื้นฐานม.5

ผู้สอน
นาง วนิดา ชูคำสัตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐานม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7345

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


ลักษณะของคำในภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)