home268-223-02 Psychology and Substance Abuse
personperson_add
268-223-02 Psychology and Substance Abuse

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
268-223-02 Psychology and Substance Abuse

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7351

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติและสภาพปัญหายาเสพติด เหตุปัจจัยทางกายจิตสังคม อาการใช้ยาเสพติดและอาการติดยาเสพติด การประเมินผู้ติดยาเสพติด การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการช่วยเหลือ การป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)