ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์dru

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 4121739