homeคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
person
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ผู้สอน
นาย วีระยุทธ บุญรักษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7363

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)