ม.6/2556_1

ผู้สอน
นางสาว วีณาวรรณ จันทขันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.6/2556_1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7370

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนในภาคเรียนนี้ ให้นักเรียนสมัครสมาชิกให้ถูกต้อง และทำงานในเทอมนี้ด้วยความตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเองนะคะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)