เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.6/2556_1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนในภาคเรียนนี้ ให้นักเรียนสมัครสมาชิกให้ถูกต้อง และทำงานในเทอมนี้ด้วยความตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเองนะคะ