ม.3/2556_1
ผู้สอน

นางสาว วีณาวรรณ จันทขันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.3/2556_1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7377

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ClassStart ในปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1  ให้นักเรียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย และครูขอความร่วมมือในการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในการเรียนการสอน และพยายามใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการเรียนด้วยนะคะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.