homeวท 6002303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ Business Information System 1/2556 (อังคาร-เช้า)
personperson_add
วท 6002303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ Business Information System 1/2556 (อังคาร-เช้า)

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท 6002303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ Business Information System 1/2556 (อังคาร-เช้า)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7379

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วท 6002303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ Business Information System.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)