homeวท6001101 ภาษาการเขียนโปรแกรม_Section 2_561 วิทย์คอมฯ ปี1
person
วท6001101 ภาษาการเขียนโปรแกรม_Section 2_561 วิทย์คอมฯ ปี1

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท6001101 ภาษาการเขียนโปรแกรม_Section 2_561 วิทย์คอมฯ ปี1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7381

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)