homeTukta Testing
personperson_add
Tukta Testing

ผู้สอน
person
นางสาว ภัทรา ทองประเสริฐ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Tukta Testing

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7385

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของ LMS (Learning Management System): ClassStart


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)