homeTukta Testing
person
Tukta Testing

ผู้สอน
นางสาว ภัทรา ทองประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Tukta Testing

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7385

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของ LMS (Learning Management System): ClassStart


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)