268-413 Independent Study
ผู้สอน

นาง สรินฎา ปุติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
268-413 Independent Study

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7391

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิเคราะห์ อภิปรายเชิงวิพากษ์ประเด็นคัดสรรทางจิตวิทยาและ การค้นคว้าอิสระในหัวเรื่องที่ได้รับอนุมัติภายใต้การควบคุมและแนะนำของคณาจารย์ที่ปรึกษา 

นักศึกษาต้องส่งรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ ในชั่วโมงเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.