homeเคมี 2
personperson_add
เคมี 2

ผู้สอน
นาย สุรสิทธิ์ ว่องไว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7398

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปริมาณสารสัมพันธ์ ของเเข็ง ของเหลว แก๊ส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)