homeเคมี 2
person
เคมี 2

ผู้สอน
นาย สุรสิทธิ์ ว่องไว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7398

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปริมาณสารสัมพันธ์ ของเเข็ง ของเหลว แก๊ส


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)