homeภาษาไทยพื้นฐาน ม.๓
personperson_add
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๓

ผู้สอน
นางสาว ศรัญญา คำจวนจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7402

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชาภาษาไทยพื้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)