homeภาษาไทยพื้นฐาน ม.๓
person
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๓

ผู้สอน
นางสาว ศรัญญา คำจวนจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๓

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7402

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนวิชาภาษาไทยพื้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)