homeมัธยมศึกษาปีที่ ๕
person
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ผู้สอน
นางสาว อัญชลี ขันตี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7404

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จำนวนนักเรียน ๑๕๐ คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)