วิชาพรรคการเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองไทย กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง