เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท.วส. 111 พยาธิวิทยา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกายเมื่อมีภาวะไม่สมดุลเกิดขึ้น กระบวนการเกิดโรคและพยาธิสภาพที่มีผลต่อการทำงานของระบบต่างๆ รวมทั้งอาการและการแสดงออกเนื่องจากพยาธิสภาพ การตอบสนองของระบบต่างๆ และการรักษาความสมดุลในร่างกาย