ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รหัสวิชา
7415

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี นักสึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมาลงเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)