homeภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
person
ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7415

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี นักสึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมาลงเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)