ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รหัสวิชา
7415

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี นักสึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมาลงเรียน


฿599.00 -16.69%
฿348.00 -56.59%
฿4,890.00 -79.96%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)