ปวช.2/2 การบัญชี > วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ


ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.2/2 การบัญชี > วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

Class ID
7421

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
คำอธิบายวิชา

ส่งงานกันด้วยนะครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)