6101311การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ_561 Object Cobol และโปแกรมบัญชี
ผู้สอน

ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
6101311การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ_561 Object Cobol และโปแกรมบัญชี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7424

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่นระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงานClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.