homeวท6001101 ภาษาการเขียนโปรแกรม_Section 1 โปรแกรม C# นักศึกษา วิทย์คอม ปี 2
person
วท6001101 ภาษาการเขียนโปรแกรม_Section 1 โปรแกรม C# นักศึกษา วิทย์คอม ปี 2

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท6001101 ภาษาการเขียนโปรแกรม_Section 1 โปรแกรม C# นักศึกษา วิทย์คอม ปี 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7425

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

sss


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)