homeวิชา พระพุทธศาสนา ส 22102
personperson_add
วิชา พระพุทธศาสนา ส 22102

ผู้สอน
person
นางสาว พุทธชาติ มีธรณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา พระพุทธศาสนา ส 22102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7426

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศานา พระพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)