homeวิชา พระพุทธศาสนา ส 22102
person
วิชา พระพุทธศาสนา ส 22102

ผู้สอน
นางสาว พุทธชาติ มีธรณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา พระพุทธศาสนา ส 22102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7426

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศานา พระพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)