homeวิชาทำมาหากิน
person
วิชาทำมาหากิน

ผู้สอน
อาจารย์ สมพร ช่วยอารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาทำมาหากิน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7427

สถานศึกษา
โรงเรียนทำมาหากิน

คำอธิบายวิชา

โรงเรียนทำมาหากิน เปิดสอนวิชาว่าด้วยการใช้ชีวิตรอบๆ ตัวเรา ให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆ ปรับใช้ ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต นำความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ช่วยกันเติมเต็มชีวิตให้กันและกัน ภูมิความรู้ ภูมิปัญญาจากภูมินิเวศและภูมิสังคมที่แตกต่างกัน มีความหลากหลายสวยงามครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)