homeGED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต
person
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต

ผู้สอน
จุฑาพร อินทะสะระ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7434

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้ในการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)