GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต


ผู้สอน
จุฑาพร อินทะสะระ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต

รหัสวิชา
7434

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้ในการเรียนการสอน


฿212.00 -60.85%
฿346.00 -52.59%
฿299.00 -63.55%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)