homeการจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษา 4123103A [ Sec02 ]
personperson_add
การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษา 4123103A [ Sec02 ]

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษา 4123103A [ Sec02 ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7452

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Enjoy Learning


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)