homeการจัดการข้อมูลเบื้องต้น
person
การจัดการข้อมูลเบื้องต้น

ผู้สอน
นางสาว วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการข้อมูลเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7454

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

test


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)