ผู้สอน
นาย สมยศ บุญสาธร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7463

สถานศึกษา

โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์