homeซ่อมบำรุงไมโครคอม101
personperson_add
ซ่อมบำรุงไมโครคอม101

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ซ่อมบำรุงไมโครคอม101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7469

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 101


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)