homeซ่อมบำรุงไมโครคอม101
person
ซ่อมบำรุงไมโครคอม101

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ซ่อมบำรุงไมโครคอม101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7469

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 101


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)