ม.6/9 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

นางสาว ชฎากาญจน์ สุขเกษม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.6/9 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7475

สถานศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชั้น ม.6/9 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้สอน นางสาวชฎากาญจน์ สุขเกษม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.