โรคและความผิดปกติของสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ปีการศึกษา 2556

Course Description

โรคและความผิดปกติในระบบต่างๆ ของสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ พันธุกรรมและการจัดการ อาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน การจัดการสุขภาพและการทำวัคซีน