เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โรคและความผิดปกติของสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ปีการศึกษา 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

โรคและความผิดปกติในระบบต่างๆ ของสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ พันธุกรรมและการจัดการ อาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน การจัดการสุขภาพและการทำวัคซีน