ผู้สอน
นางสาว ไพลิน จินากูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โรคและความผิดปกติของสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ปีการศึกษา 2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7480

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

โรคและความผิดปกติในระบบต่างๆ ของสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ พันธุกรรมและการจัดการ อาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน การจัดการสุขภาพและการทำวัคซีน