homeโรคและความผิดปกติของสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ปีการศึกษา 2556
personperson_add
โรคและความผิดปกติของสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
person
นางสาว ไพลิน จินากูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โรคและความผิดปกติของสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ปีการศึกษา 2556

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7480

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โรคและความผิดปกติในระบบต่างๆ ของสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ พันธุกรรมและการจัดการ อาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน การจัดการสุขภาพและการทำวัคซีน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)