ผู้สอน
นางสาว คอเย๊าะ ขันแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ก่อสร้าง ห้อง.3 ปวช.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7490

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานคอมพิวเตอร์สิ่งแรกที่ควรรู้จักคือ  ส่วนประกอบต่างๆที่ทำให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้