English class with PaJaa


ผู้สอน
ภัทราวรรณ คหะวงศ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
English class with PaJaa

รหัสวิชา
7493

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

English class for Pratom 6


฿600.00 -47.5%
฿7,500.00 -0.0%
฿903.00 -11.07%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)