homeเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 4000115Z [กศ.บป., Sec.03]
person
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 4000115Z [กศ.บป., Sec.03]

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 4000115Z [กศ.บป., Sec.03]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7496

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

..


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)