เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 4000115Z [กศ.บป., Sec.03]
ผู้สอน

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 4000115Z [กศ.บป., Sec.03]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7496

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

..


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.