1/2556:การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (ปวช.3 คอม ภาคสมทบก่อนเทียง)
ผู้สอน

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
1/2556:การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (ปวช.3 คอม ภาคสมทบก่อนเทียง)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7498

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (ปวช.3 คอม ภาคสมทบก่อนเทียง)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.