Listening and Speaking in English


ผู้สอน
ผศ. โสภณ เปียสนิท
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Listening and Speaking in English

รหัสวิชา
75

สถานศึกษา
Rajamangal Universaity of Technology Rattanakosin WKK

คำอธิบายวิชา

เพื่อรองรับการเรียนการสอนรายวิชา การฟังการพูดของนักศึกษาราชบุรี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books