homeวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (เทียบโอนความรู้และฯ)
personperson_add
วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (เทียบโอนความรู้และฯ)

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (เทียบโอนความรู้และฯ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7502

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (เทียบโอนความรู้และฯ)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)