ม.6/อุต_ศิลป์ (รายวิชาการสร้างเว็บเพจ)
ผู้สอน

นาย จักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.6/อุต_ศิลป์ (รายวิชาการสร้างเว็บเพจ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7514

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยโปรแกรมประยุกต์ เช่น dreamweaver และการจำลองเว็บเซอร์เวอร์ด้วย CMS 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.