homeม.6/อุต_ศิลป์ (รายวิชาการสร้างเว็บเพจ)
person
ม.6/อุต_ศิลป์ (รายวิชาการสร้างเว็บเพจ)

ผู้สอน
นาย จักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6/อุต_ศิลป์ (รายวิชาการสร้างเว็บเพจ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7514

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยโปรแกรมประยุกต์ เช่น dreamweaver และการจำลองเว็บเซอร์เวอร์ด้วย CMS 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)