homeม.6/อุต(รายวิชาพืชพฤษศาสตร์)
personperson_add
ม.6/อุต(รายวิชาพืชพฤษศาสตร์)

ผู้สอน
นาย จักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.6/อุต(รายวิชาพืชพฤษศาสตร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7518

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับพืชศึกษาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)