homeม.6/อุต(รายวิชาพืชพฤษศาสตร์)
person
ม.6/อุต(รายวิชาพืชพฤษศาสตร์)

ผู้สอน
นาย จักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6/อุต(รายวิชาพืชพฤษศาสตร์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7518

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับพืชศึกษาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)