ผู้สอน
นาย ศราวุธ จอมใจทิปิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

COM M.2/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7524

สถานศึกษา

โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2