สบช.1/4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น