homeสบช.1/4
personperson_add
สบช.1/4

ผู้สอน
person
นาย สุระชัย วิเศษโวหาร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สบช.1/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7540

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)