homeสบช.1/4
person
สบช.1/4

ผู้สอน
นาย สุระชัย วิเศษโวหาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สบช.1/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7540

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)