การจัดการสารสนเทศการศึกษาทางไกล

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล การจัดหา การจัดทำรายการ การให้บริการ