homeการจัดการสารสนเทศการศึกษาทางไกล
personperson_add
การจัดการสารสนเทศการศึกษาทางไกล

ผู้สอน
person
ดร. จุฑารัตน์ นกแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการสารสนเทศการศึกษาทางไกล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7542

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล การจัดหา การจัดทำรายการ การให้บริการ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)