การจัดการสารสนเทศการศึกษาทางไกล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมายทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล การจัดหา การจัดทำรายการ การให้บริการ