คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3/1

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะ ลูกๆม.3/1 ทุกคน

      อยากให้ลูกๆพัฒนาตัวเองด้าน it ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติน่ะค่ะ

เชิญชวนสมัครกันทุกคนน่ะค่ะ