home56-1 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์1 [พฤหัสเช้า 7553]
person
56-1 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์1 [พฤหัสเช้า 7553]

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
56-1 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์1 [พฤหัสเช้า 7553]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7553

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนวันพฤหัส 8.30-12.05 ภาคเรียนที่ 1/56


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)