Homeroom 6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีจ้า  ลูกๆ  6/2  นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะพบปะคุยกัน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องราวต่างๆ  ที่เราอยู่ในโรงเรียนมุกดาวิทย์แห่งนี้นะจ๊ะ