homeProject & สัมนา
person
Project & สัมนา

ผู้สอน
นาย ศิรวิทย์ อุคติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Project & สัมนา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7559

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้ในการติดต่อสื่อสารและรวมรวมส่วนต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)