เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MBA รุ่น 2 / รหัส 33...

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบ Class.in.th เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หลักสูตรใช้ในการรวบรวมนักศึกษา เก็บข้อมูลนักศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ของนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ ประกาศข่าว ของหลักสูตร MBA เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว รับทราบข่าวสารของนักศึกษาได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น