56-2 วท 6001305 : กราฟิกและการประมวลผลภาพ (7572-ปกติ-ศุกร์-เช้า)-1-56
ผู้สอน

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
56-2 วท 6001305 : กราฟิกและการประมวลผลภาพ (7572-ปกติ-ศุกร์-เช้า)-1-56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7572

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

วท 6001305 กราฟิกและการประมวลผลภาพClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.