7429
ผู้สอน

อมรรัตน์ กระแสโท

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
7429

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7581

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคและนวัตกรรมในการสอนภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.