เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการกศน.จบม.6ใน8เดือน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษา กศน. โครงการ จบม.6 ใน 8 เดือน สำหรับ ตำบลเมืองแก เท่านั้น